Historie

Oficiální vznik TTC Praha sahá k datu 22. 4. 92, kdy proběhla ustavující valná hromada.

4. 5. 1992 potom byl TTC Praha registrován na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem VSC/1-11425/92-R. Od tohoto data je datována historie TTC Praha. Tato myšlenka ale nebyla zdaleka první. Navazovala na původní TTC Praha, který byl jen jakousi studentskou neoficální partou. Tuto éru nazýváme prehistorií. Šlo tehdy pouze o rekreační oddíl.

Prehistorie položila základy - myšlenku. Ta deset let spala. S nápadem na znovuobnovení TTC Praha přišel Jan Lepič. To vyprovokovalo Miloslava Fučka, aby TTC Praha obnovil. Tentokrát to bylo trochu na jiné úrovni, protože měl za sebou rozsáhlé organizační zkušenosti. Několik let vedl dětský oddíl, nejprve pod Pionýrskou organizací, k ní pak ještě pod Svazarmem a odborem turistiky TJ Jižní Město - Chodov. Po listopadu 1989 založil Sdružení klubů správných kluků ČR a tak i k TTC Praha přistoupil tak, že TTC Praha vyniká jako oficiální spolek, který má registrované stanovy na MV ČR.

Historie TTC Praha se dá vysledovat z archívních čísel Zpravodaj TTC č. 0, který byl tentokrát už tištěn na počítači na tabelačním papíru s kopiemi. Ten popisuje rozběhnutí ligového turnaje a jaké s tím byly ze začátku problémy.

V prosinci se chystal Vánoční pohár TTC Praha. 10. 12. vyšel Zpravodaj TTC Praha č. 19 s přílohou Stromeček. Navázalo se tedy na prehistorii. Příloha se nejmenoval Čau, jako kdysi, ale Stromeček. Nechyběla tu povídka z cyklu Pan Narghen Sportovec, byla tu vyhlášena Tutovka TTC Praha, do které postupují všechny podané sázenky ze Sazky TTC Praha. Sazka se uskutečňovala s pomocí rulety. V semifinále byly výhry od 1,-- do 10,-- Kčs, na zlatém kole od 5,-- do 50,-- Kčs s možností vytočit double nebo pohyblivou částku. Velká část přílohy Stromeček se věnovala prehistorii TTC Praha. Nechyběla ani poezie ve formě básně Lapkovská. Šlo o reprízu, protože ta vyšla už kdysi v příloze Čau.

Vánoční pohár byl z důvodu nemoci prezidenta TTC, který ho měl organizovat, přeložen na leden. Objevil se další nový hráč René Kotlán. Na konci roku na čele tabulky přezimoval Petr Fantyš, na čele žebříčku ATP dvouher byl Miroslav Hartmann st. a ve čtyřhrách vedl žebříček Ladislav Kolář. Ligová tabulka měla zapojeno už 14 hráčů.

Valná hromada tentokrát pouze schválila rozpočet a plán činnosti, přítomní členové byli informováni o hospodaření TTC Praha. Přišel další nový člen Miloslav Driml, z ligy vypadli Jan Škramlík, Pavla Škramlíková a Jaroslava Hegerová. Liga ale běžela dál.Byla velice vyrovnaná. Petra Fantyše v čele už stačil vystřídat Ladislav Kolář, ale Petr Fantyš se nedal a znovu se do čela vrátil. Nepobyl zde ale dlouho, protože ho odsunul Miroslav Hartmann st., který se záhy dostal i do čela žebříčku ATP.

19. března v den narozenin prezidenta TTC Praha Miloslava Fučka se konal 1. ročník Tutovky TTC Praha a o pár dní později 22. 3. se konalo první Mistrovství TTC Praha. Program byl bohatý, protože hned další hrací den následoval otevřený pohár pro veřejnost a hned po něm Velikonoční pohár TTC Praha. Následující hrací dny ligu pročistily. Definitivně z ní například vypadl Jan Lepič, který nechodil na zápasy a ještě s několika dalšími hráči měl tolik kontumačních výsledků, že vypadl. Přibylo ale několik dalších členů, kteří nás našli díky otevřenému turnaji. Ti se ale už z pochopitelných důvodů do tohoto ligového ročníku nezapojili. Problémy s docházkou na hrací dny začal mít i jeden z velkých favoritů Pavel Škramlík. Ten ale začal v závěru finišovat a vše dohánět. Nakonec to stihl za cenu 7 kontumačních zápasů. První ročník ligy TTC Praha konečně zdárně skončil a prvním mistrem TTC se stal Miroslav Hartmann st. Sezóna byla zakončena večírkem, na kterém byly předány ceny za ligu a putovní pohár.

V druhé sezóně se začalo s ligou čtyřher. Září opět bylo vyhraženo přípravám. Do ligy se zapojili noví hráči z otevřeného turnaje a další noví hráči přišli po prázdninách. Liga byla opět rozdělena na 1. a 2., s tím že v 1. lize startovalo 11 hráčů a jedno místo bylo ponecháno jako rezerva a v 2. lize bylo hráčů 10, ale liga byla také rozlosována pro 12, takže byly dvě rezervní místa. Liga byla zahájena 4. 10. 93. Ve Zpravodaji TTC vyšla 9. 10. 93 příloha s pravidlami TTC Praha. Liga se rozběhla a pro zpestření tu byl Podzimní pohár TTC Praha. V listopadu byla ještě 1. liga doplněna Jiřím Noskem do plného počtu. V listopadu si také Miloslav Driml složil zkoušku na rozhodčího a tím rozšířil řady rozhodčích TTC Praha. Začátkem prosince byla doplněna 2. liga také na 12 hráčů. V závěru roku se hrál Vánoční pohár TTC Praha. Tentokrát se hrál v kategorii dvouher i čtyřher. V prosinci vyšla v Zpravodaji TTC Praha opět příloha Stromeček, která byla tradičně laděná.

Na přelomu roku se ve vedení ligové tabulky střídali Hartmann ml. a Kotlán. Valná hromada byla tentokrát volební. TTC Praha začalo navazovat kontakty s jinými oddíly. Sehrálo přátelský zápas s MS MEDOX, což byl počátek jeho učinkování v Pražském rekreačním stolním tenisu, kde v současné době hrají dvě mužstva.

Mistrovství TTC Praha mělo tentokrát i svoji kvalifikaci a hrálo se ve dvou výkonnostních skupinách. V březnu se zdramatizovala i liga, do čela šel Kotlán, ale v jeho těsném závěsu byl Provazník. 14. 3. 94 se konal i 2. ročník Tutovky TTC, který byl tentokrát na počítači, takže se mohl zúčastnit i organizátor Miloslav Fuček, protože tajemku vybral počítač asi ze sta možných tajemek, které tvořili jména známých stolních tenistů.

Než se hráči nadáli, byl tu Velikonoční pohár. Skvělou formu měl Petr Provazník. Ten se také v lize na čas probojoval do čela tabulky. Druhou ligu vedla bez porážky a bez ztráty jediného setu Martina Turnwaldová. 19. duben pro ni byl černým dnem, protože v jednom hracím dni ztratiha hned dva sety, první s Fučkem a krátce na to druhý s Pešatou. V závěru dubna se opět konal Otevřený turnaj TTC Praha, kterého se tentokráte zúčastnili jen tři účastníci, což bylo velkým zklamáním.

Konec května byl ve znamení pilných dohrável ligy a velkého souboje Provazníka s Kotlánem o titul mistra. Liga nakonec skončila korunovací Kotlána. Do baráže se dostali Horálek, Petr Vlasák, Driml a Světlík. Petr Vlasák baráž vyhrál a tak se zachránil v 1. lize, z 2. ligy postoupuil druhý Horálek společně se suverénní vítězkou 2. ligy Turnwaldovou.

V říjnu 1994 začala třetí ligová sezóna. Ligové hrací dny zpestřil Podzimní pohár TTC Praha. Liga čtyřher se začala hrát až v listopadu, ale i liga dvouher vázla. První ligz vedl Provazník, druhou Driml. Konec prosince patřil tradičně Vánočnímu poháru TTC Praha. V 1. lize přezimoval na čele nakonec Jiří Nosek, v 2. lize si držel 1. místo Miloslav Driml. V lize čtyřher přes nový rok zůstali na čele Hrubý s Vlasákem, kteří ale hned v lednu před sebe pustili Hartmanny.

Valná hromada v lednu 1995 pouze zvolila turnajový výbor ve starém složení, odhlasovala a schválila potřebné zprávy a určila nový systém placení stolů. V únoru se přihlásilo několik dalších lidí a tak pro ně byla otevřena samostatná 2. liga, která hrála v úterý.

Celý březen byl věnován Mistrovství TTC Praha. Z mimosportovních aktivit se v TTC Praha konala Tutovka TTC Praha. A hned v dubnu se hrál zase Velikonoční pohár TTC Praha. Při tom všem turnajový výbor řešil systém baráže, který použije v této sezóně, kdy byly dvě 2. ligy. Nakonec se rozhodlo, že pro následující sezónu se otevřou ligy tři. Do baráže o 1. ligu se dostalo 7 hráčů - Holer, Hrubý, Nedoma, Kolář, Petr Vlasák, Pešata a Světlík, kteří hráli systémem každý s každým. Hrálo se jednokolově na tři vítězné sety o dvě postupová místa. Dohrávky ligy TTC Praha korunovali jako novémo mistra Jiřího Noska. Hrála se i baráž o 2. ligu, která byla velice rozsáhlá, protože se jí zúčastnili všichni zbylí hráči z 2. lig. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech. Protože se Šimon a Piroutek nedostavili, měli Beneš a Vlasák zajištěn postup ze skupiny A. Skupinu B vyhrál Papadakis před Fučkem, kteří postoupili do dalších bojů. Do třetí ligy byli hned odsouzeni Pěknic a Čámský, kteří zůstali na 3. a 4.místě. Baráž nakonec vyhrál Papadakis před Benešem. Miloslav Fuček s Pavlem Vlasákem se svorně podělili o nepostupové 3. místo. Ale ani Benešovi nestačilo 2. místo k postupu, neboť z této baráže postupoval do 2. ligy jen jeden.

V PRTSu si vedly z družstev TTC nejlépe ženy, které postoupily. Protože ale Martina Turnwaldová se dostala na pražském žebříčku na vysoké umístění, nemohla již za TTC v PRSTu dále hrát a družstvo žen se rozpadlo. Družstva mužů I i II si v prvním ročníku nevedli příliš dobře. Vše si ale vynahradili v příštím roce.

V říjnu byla rozehrána už 4. sezóna. Třetí liga se rozjižděla velmi pomalu. Pro tuto sezónu se po průzkumu zájmu rozhodlo, že nebude pokračovat liga čtyřher, na kterou už hráčům nezbívá moc času a velmi vázne protože je těžší, aby se sešli čtyři hráči než dva hráči. Rozdělení do třech lig se ukázalo dobré, ligy byly velmi vyrovnané. Hráčů bylo teď tolik, že bylo málo stolů. Kombinace s hracími dny v úterý se moc neosvědčila. Na Podzimní pohár TTC se přihlásilo tolik účastníků, že se hrála kvalifikace. Docházka na hrací dny se trochu zlepšila a liga poměrně ubíhala. S velmi hojnou účastí proběhl koncem roku Vánoční pohár TTC Praha.

Valná hromada, která se sešla v lednu 1995 zrušila smírčí komisi, která dosud nikdy nebyla třeba. Následovalo ještě schválení dalších drobných úprav stanov, např. postavení Sazky TTC Praha. I v roce 1996 byl celý březen vyhrazen pro Mistrovství TTC Praha. K mistrovství TTC Praha patří už tradičně i Tutovka TTC Praha, která se konala 19. 3. 96 už počtvrté a opět na počítači. Po několika hracích ligových dnech se hrál Velikonoční pohár, o který byl zpočátku velký zájem, takže to i tady vypadalo na kvalifikaci, která se ale nakonec nekonala. Do čtyřher bylo přihlášeno jenom pět párů, takže hrály systémem každý s každým.

Liga TTC vrcholila. Mistr Holer i vítěz 2. ligy Srníček si zasjistili svá vítězství už několik kol před koncem. Liga TTC Praha byla dohrána až v červnu.

V září 1996 zahájila už pátá sezóna. Ta šla opět pomalu. Zájem oživil až tradiční Podzimní pohár TTC Praha. V prosinci byl v TTC příliv nových členů a rok 1996 končil Vánočním pohárem TTC Praha. Na přelomu roku se velmi dobře rozjela 3. liga. V lednu se pravidelně koná valná hromada, která tentokrát nepřinesla nic neočekávaného.

V roce 1997 se trochu narušilo pořadí turnajů. Nejprve se konal Velikonoční pohár TTC Praha. Mistrovství TTC Praha se tentokrát hrálo až v květnu. V květnu byla také Tutovka TTC Praha. Potom se už jenom dohrávala liga TTC Praha. Baráž se do prázdnin nedohrála. S ohledem na úbytek hráčů v 1. lize bylo jasné, že dojde k velkým přesuvům. Vše se vyjasnilo až v září, kdy začala šestá sezóna.

V září se zákládá Tělovýchovná jednota oddílů rekreačních sportů Praha, do níž TTC Praha vstupuje, ale ponechává si svoji vlastní právní subjektivitu. V lize se v čele 1. ligy usadil Milan Beneš, který prošel raketovou cestou. Prošel 3. ligou, kterou vyhrál a postoupil do druhé ligy. V té následující sezónu opět suverénně vyhrál a nyní postoupil do 1. ligy, kde hrál opět na člele o titul mistra TTC Praha. Brzy se usadil i na čele žebřížku ATTP.

Podzimní pohár TTC Praha, který se hrál opět v listopadu měl tentokrát i kategorii čtyřher. Než jsme se nadáli a odehrálo se pár ligových zápasů, byl tu prosinec a s ním tradiční Vánoční pohár TTC Praha.

V roce 1998 řešila valná hromada TTC vztah TTC Praha k TJ ORS. Padlo rozhodnutí ponechat si vlastní právní subjektivitu, ale do TJ ORS vstoupit. Po několika ligových dnech startoval Velikonoční pohár TTC Praha, který se i tentokrát hrál dříve než mistrovství TTC Praha. S ohledem na havárii počítače, na kterém se vše pro TTC Praha zpracovává a následné ztráty dat, nevycházel několik měsíců Zpravodaj TTC Praha. Nekonala se zatím ani Tutovka TCC Praha, která byla odložena na podzim - na prosinec. V prosinci budou též vyhlášeny výsledky a předány ceny za ligu TTC Praha.

Sedmá sezóna začala v září 1998. Liga byla po několika letech stažena zpět do dvou lig. TTC Praha se potýká s velkým nedostatkem členů. Druhá liga byla rozlosována s rezervou, ale dlouho na začátku v ní bylo ještě téměř polovina míst volných.

Tato stránka byla vytvořena 18. 11. 1998 Mílou Fučkem
Sobota 22.06.2024

Nastavit tuto stránku jako domovskou


Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 8.


Naši mládež podporuje Magistrát hl. m. Prahy


Petr Barcal - realitní makléř
Copyright
TTC Praha

Vytvořil
MF SOFT